Sunday, May 08, 2005

En blogg med extra kursmaterial

Denna blogg kommer bla att innehålla extramaterial till kursen Webbutveckling Grundkurs. Här kommer jag att ta upp saker som inte finns med i det ordinarie kursmaterialet men som ändå är relevant. Ni som följer kursen får gärna kommentera.

Varför gör jag detta i blogg-form? Först och främst för att bloggen är ett kraftfullt alternativ till traditionell webbpublicering. Bloggen gör det möjligt för vem som helst, utan några kunskaper i html, att publicera sig på nätet.

0 comments: