Tuesday, May 17, 2005

Kursvärdering

Nu när kursen lider mot sitt slut är det dags att utvärdera den. Jag ber därför alla, även de som av olika skäl avbrutit kursen, att delta i kursvärderingen. Det är första gången för mig som att hålla i en distanskurs, och därför känns det extra viktigt att få veta vad som varit bra och vad som varit dåligt, vad som fungerat och vad som inte fungerat.

Ni kan svara helt anonymt i denna blogg. Klicka bara länken "X comments" längst ned. Skriv era kommentarer i fältet "Leave your comment". Välj sedan "Anonymous" och klicka "Login and Publish". Om ni hellre vill ange namn går det bra.

Svara på följande frågor:

Vad har varit bra i kursen?

Vad har varit dåligt i kursen?

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5

Betygsätt laborationerna, skala 1-5

Hur har forumet på webzone fungerat?

Har du några övriga kommentarer?

39 comments:

de99122 said...

Vad har varit bra i kursen?
Intressanta uppgifter!
Vad har varit dåligt i kursen?
Kommer ej på något!
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
5
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
5
Hur har forumet på webzone fungerat?
Mycket bra, det bästa hjälpmedlet jag har haft under mina studier på MAH.
Har du några övriga kommentarer?Jag har tittat på en del tentor och de verkar "mycket" (läs en del) svårare än uppgifterna. Har fått den uppfattningen av MAH att har man inte haft några problem med labbar/uppgifter så är tentan inga problem. Men den verkar svårare, men fortfarande inte omöjlig. Men summa sumarum så en bra kurs.

tf05163 said...

Intressanta föreläsningar med bra info. Detta i kombination med egen läsning i bok har gjort att man verkligen inte kan ha "missat" ngt.

hhmm...vet ej

5

5

Webzone har fungerat utmärkt

Har tittat lite på den tenta vi har blivit delgivna. Inte helt lätt. Med tanke på att man har fått spendera mkt tid på laborationerna så kanske man personligen börjar få lite "panik"...Vi får se hur det går. Annars är jag mkt nöjd med kursen. Har anmält mig till lite fortsättningskurser på distans. Bo skall kanske hålla i dessa också?

TF05267 said...

Det mesta i kursen har varit bra! Roliga och bra uppgifter.

Kan inte komma på något som har varit dåligt...

Föreläsningar=5

Laborationer=5

Webzone har fungerat alldeles utmärkt med snabb respons och hjälp från både lärare och kurskamrater.

Det är lite synd att fortsättningskursen inte går på distans i höst, men den som väntar på något gott...

Anonymous said...

Den var grundläggande och lätt att följa för en nybörjare, åtminstone i början...

Så småningom blev föreläsningarna krångligare att begripa sig på, särskilt när det gällde CSS.

4

4

Bra.

Försök att hålla den kvalitet som var på de allra första föreläsningarna. De utgick från att man hade noll förkunskaper, det var skönt. Senare slarvades det en aning med det och man förutsattes veta saker man inte fått veta.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Bra uppgifter, bra respons från lärare.

Vad har varit dåligt i kursen?
Det enda jag kan klaga på är proceduren för rättning... Vore lättare om man kunde lämna in sina filer med en funktion i webzone istället för hemliga kataloger hit och dit. Lika så vore det bättre om ALLA som rättade labbarna också kunde skicka ett mail när man också var godkänd på en labb och inte bara när man fått retur.

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
Fem

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
Fem

Hur har forumet på webzone fungerat?
Bra! Men vore bättre att dela in forumen i fler kategorier. Är rätt segt att ladda hem alla trådar när man kör på modem.

Har du några övriga kommentarer?
Varför inget mer om Frames i kursen?

Bop said...

att det inte finns mer om frames har två orsaker:

1) de är på väg att ersättas av css

2) jag är motståndare till frames, tycker att de ställer till mer än de hjälper

Anonymous said...

* Bra uppgifter som har varit lätta att förstå.

* Lite lätt kurs kanske men det är väl därför det finns en fortsättning.

* 5

* 4

* Webzone har varit lite långsamt att ladda och kanske inte det mest strukturerade forum jag sett. Frågorna har man iafl fått svar på snabbt.

* Tycker att tentan verkar svår jämfört med labbarna vi har gjort.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Föreläsningarna och laborationerna bra.

Vad har varit dåligt i kursen?
Man saknar er som individer, jag har fått en fantessibild av er, ha...

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
5

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
5

Hur har forumet på webzone fungerat?
som en lärosal, bra

Har du några övriga kommentarer?
Det är mycket interesant att ha kurser på net så ni har en framtid med detta. Lycka till!

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Det mesta. Något lätta uppgifter ibland.

Vad har varit dåligt i kursen?
Inget.

Betygsätt föreläsningarna
5

Betygsätt laborationerna
5
Hur har forumet på webzone fungerat?
Bra.
Har du några övriga kommentarer?
Bra material och övningar.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Bra upplägg.
Vad har varit dåligt i kursen?
Vet ej.
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
5
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
5
Hur har forumet på webzone fungerat?

Har du några övriga kommentarer?
mkt bra kurs, användbar i arbetslivet!

Anonymous said...

Vad har varit bra?

Bra tempo. Perfekt successiv påbyggnad av svårighetsgrad. Bra hänvisningar till material för att lösa uppgifterna. Korta och koncisa föreläsningar.

Dåligt?
Kan faktiskt inte komma på någonting.

Betyg, föreläsning
5

Betyg, laborationer
5

Webzone?
Bra. Hade dock uppskattat ifall "Om Redovisning" innehöll adress till ftp:n, samt vad som skulle skrivas för att hitta sidorna som lagts in där.

Övrigt?
Mycket bra kurs, med reservation för tentamen :)

TF05395 said...

Vad har varit bra i kursen?

Jag tycker att kursen har haft ett bra innehåll, med centrala delar inom webbutveckling.

Vad har varit dåligt i kursen

Det som jag tycker har varit mindre bra är assistansen av hjälp när något problem har dykt upp. Jag har hellre frågot vänner, då de kan illustrera, mer än teoretiskt förklara.

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5

Föreläsningarna har varit bra och hjälpsamma!
5

Betygsätt laborationerna, skala 1-5

Labbarna har varit otroligt lärorika, men innehållet har inte alltid varit helt väsentligt då många webbutvecklare idag arbetar i dreamweaver.
4

Hur har forumet på webzone fungerat?

Det har fungerat bra, men jag finner det svårt att förklara problem enbart i teorin. Missförstånd uppkommer och "hjälpen" hamnar kanske lite snett ibland.

Övriga kommentarer?

En väldigt intressant och lärorik kurs, där jag mot förmodan har lärt mig väldigt nyttiga saker!

Bop said...

"mot förmodan har lärt mig väldigt nyttiga saker" ???

intressant att se att de finns de som söker friståend kurser men inte förväntar sig att lära sig något nyttigt. hur som helst, det är kul att överträffa förväntningarna.

Paul Hasselgren, TF05152 said...

Bra med kursen:
För mig har kursen kännts genomtänkt. Bra uppbyggnad. Jag tycker att det är bra att utvecklingsverktyg (ex Dreamweaver) inte fick användas; Vi ska lära oss webdesign, inte utbildas på en programvara. Uppgifterna är dessutom så begränsade att Anteckningar räcker.

Dåligt med kursen:
Webdesign spänner över många discipliner; språk och författande, layout, programmering, grafik och bildbehandling, för att nämna några. Frågan är hur pass mycket man måste begränsa sig i en grundläggande kurs. När det gäller laborationen där det skulle göras en animerad banner och en bild skulle monteras (inkl. friläggande av objekt), är förvisso enkel när man vet hur man ska göra, men för den som aldrig sett PS eller PSP förut blir det "omöjligt". Jag kanske hade valt att antingen nöja mig med att illustrera möjligheterna på det här området och lyft ut momentet ur själva uppgiften. Alternativt gett noggranna steg-för-steg anvisningar.

Betyg på föreläsningarna:
5

Betyg på laborationerna:
4

webzone-forum:
Jag håller med tidigare talare: fler trådar! Mer struktur!

Övriga kommentarer
Svårt för mig att se det från ett rent nybörjarperspektiv, men som sagt, det känns bra och genomtänkt. Mycket positivt med engagerade handledare på forumet.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Allt fungerade bra.
Vad har varit dåligt i kursen?
En del uppgifter var mycket lätta.
istället borde några uppgifter vara krångliga.
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
5
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4
Hur har forumet på webzone fungerat?
Mycket bra.
Har du några övriga kommentarer?
Nej.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Sättet kursen bedrivits på. Kanon med distans och jag tycker att det fungerat riktigt bra. Vissa saker borde putsats till lite, men i stora drag har det varit bra.

Vad har varit dåligt i kursen?
Ja, med tanke på att kursen är på distans måste man ha i åtanke att den "normala" vägledning som annars finns inte är med. Det finns laborationer som varit svåra att klura ut på egen hand tycker jag. Från relativt lätta uppgifter blev det med ens jättesvårt (stylesheets).


Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5

4

Betygsätt laborationerna, skala 1-5

4

Hur har forumet på webzone fungerat?

Efter omständigheterna bra!

Har du några övriga kommentarer?

Fler kurser på distans! Och sedan måste jag hålla med föregående talare - hjälp vad tentan verkade svår. Det var svårt att bara förstå vad man skulle göra.

Stefan S said...

Vad har varit bra i kursen?
Bra med grundläggande och metodiska genomgångar. Vi har verkligen fått chansen att lära oss html mm från grunden. Också bra med övningar som anknyter till detta.
Vad har varit dåligt i kursen?
Inte direkt dåligt, men möjligen har övningarna varit lika för lätta. Kanske skulle det finnas fler nivåer.
Nu har vi visserligen inte haft tentan än, men jag undrar om det inte hade varit mer utvecklande för oss att göra en större, avslutande övning än att kolla kunskaperna på det traditionella sätt som en tenta utgör.
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
5
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4
Hur har forumet på webzone fungerat?
Mycket bra. Helt nödvändigt för att en sån här distanskurs ska bli bra.
En begränsning är dock avsaknaden av längre resonemang. Det märks mer ju mer komplicerade frågorna blir. Men detta får man väl leva med...
Har du några övriga kommentarer?
Det här är min första distanskurs, och första kurs ö.h.t. på MAH, så jag kan inte jämföra med tidigare kurser här utan enbart med med platsförlagda kurser på annat håll.

Anonymous said...

Bra tidsupplägg, bra uppgifter.

Kommer inte på något som varit direkt dåligt.

5

5

Har inte behövt använda det själv, men har läst en del andra frågor på det. Det verkar väl fungera bra. Viktigt att ha det givetvis om/när man behöver fråga något.

tf04112 said...

Vad har varit bra i kursen?
bra upplägg med ordingen på uppgifterna.

Vad har varit dåligt i kursen?
lite mer utrymme för egna ideer om formgivning.

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
4

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
3

Hur har forumet på webzone fungerat?
håller med många tidigere kommentarer om att fler trådar skulle behövas för att bringa ordning i det hela.

Har du några övriga kommentarer?
En bra kurs!

Anonymous said...

Forumet har varit ett mycket bra stöd under kursens gång. kul att så många använde sig av det på ett bra sätt.

Jag skulle önska tydligare förklaringar till varför man inte klarar sina inlämningsuppgifter. Ibland är det svårt att veta vad som är fel.

Tentan verkar mycket svårare än de laborationer vi gjort tidigare och känns inte helt ok.

Sammanfattningsvis en mycket bra kurs med hänvisning till fortsatta studier (mycket bra), men kan utvecklas och bli ännu bättre!

tf0565 said...

Vad har varit bra i kursen?
w3c validering
Vad har varit dåligt i kursen?
html4 ?? varför inte xhtml1 !!
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
4
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4
Hur har forumet på webzone fungerat?
ej använt det
Har du några övriga kommentarer?
tack för en trevlig termin

Stefan S said...

Viktig extra kommentar:
Mer CSS - formatmallar
Med tanke på vart utvecklingen är på väg och för att kursen ska bli ännu mer användbar ute i verkligheten, tycker jag att mer tid och övningar ska ägnas åt CSS.
De inledande föreläsningarna kanske kan komprimeras ytterligare, ex.vis inte så mycket som nu om bildbehandling.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Föreläsningar, laborationer och snabb feedback från lärare
Vad har varit dåligt i kursen?
Inget
Betygsätt föreläsningarna
5
Betygsätt laborationerna
5
Hur har forumet webzone fungerat?
Mycket bra
Övriga kommentarer
Exempeltentan vi har tittat på är svårare än laborationerna.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Jag tycker att innehållet varit bra. Bredden har varit bra vilket jag tycker passar in på en sådan här 5p kurs.

Vad har varit dåligt i kursen?
Det som alltid är lite synd på distanskurser är att det är svårt att få kontakt med sina kurskamrater. I övrigt är jag nöjd.

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
Föreläsningarna har varit bra. Jag önskar kanske att det varit lite mer detalj information. 4

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
Laborationerna tycker jag har varit kanon. 5

Hur har forumet på webzone fungerat?
Forumet på webzone tycker jag varit svårt att använda, eftersom jag haft dålig koll på när andra varit inloggade.

Har du några övriga kommentarer
Inga.

Anonymous said...

Det mesta har varit bra och jag har trivs bra med arbetssättet att läsa per distans även om jag inte har lyckats att fatta allt.
Däremot anser jag att det är svårt att förstå att jag inte ,trots gemensamma ansträngningar, har lyckats att skicka upp svaren på laborationerna på avsett sätt.
Betyg på föreläsningar och laborationerna hamnar på 4 poäng.
Forumet webzone tycker jag har fungerat bra inte minst genom att ni har skickat snabba svar och att övriga deltagare ibland har lyckats att hjälpa varandra.
Det som kunde bli bättre är kanske om det hade funnits möjlighet att besöka skolan för direkt hjälp när det har kört fast.
Avslutningsvis vill jag gärna säga att min avsikt med kursen var att lära mig mer i syfte att kunna förbättra min egen hemsida. Om jag får säga det själv så har jag ändå haft god nytta av att delta i kursen.

Anonymous said...

bra uppgifter
kan inte komma på nåt
4
4
Forumet har fungerat bra
Bra kurs men vissa moment har varit lite för svåra med tanke på att man inte hade några förkunskaper innan.

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Det som varit bra på kursen är uppgifterna!
Vad har varit dåligt i kursen?
Det jag tyckte varit jobbigt var att lägga in filerna i servern. Läraren hitta inte visa filer osv. Samt haft problem med att logga in!
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
Föreläsningarna va mycket intressanta och bra! därför en 5!
Betygsätt laborationerna, skala 1-5 Ger en 5!
Hur har forumet på webzone fungerat?
Det har fungerat bra!
Har du några övriga kommentarer?
Det kommer bli intressant hur tentan går med tanke på hur tentorna sett tidigare! :(

LF01609 said...

Vad har varit bra i kursen?

Att den har varit på distans. Har barn,fru & jobb. Svårt att kombinera men med distans kurs är det lätt att stydera i sin egen takt.

Vad har varit dåligt i kursen?

Inget jag kan komma på!

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
1=dåligt 5 = bra!
4
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
1=dåligt 5 = bra!

4
Hur har forumet på webzone fungerat?
Ja, tyvärr har jnte själv varit så aktiv. Önskar att jag varit mer aktiv och deltagit i diskussionerna!

Har du några övriga kommentarer?

Bra feedback från lärare/assistenter! Jag har lärt mig en massa om webbutveckling och ser framemot att läsa fler kurser på distans!

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
För mig är distans-formen toppen, den ger möjlighet att studera trots annat jobb och trots att jag far hit o dit så mycket. Bra innehåll också, föreläsningarna har varit lite si sådär tycker jag, jag har använt dem till att förstå vad jag bör lära mig och sedan vänt mig till andra källor, exempelvis böcker och sidor på webben. Labbarna har varit det bästa, verkligt bra!
Vad har varit dåligt i kursen?

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
3
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
5
Hur har forumet på webzone fungerat?
Jag har använt det väldigt lite, men då har det funkat bra, förutom lång nedladdningstid ibland.

Har du några övriga kommentarer?
Det hade varit kul med en fortsättningskurs!

Anonymous said...

Bra i kursen: Rätt snabb feedback på uppgifterna.
Dåligt i kursen: dålig med uppdateringen av godkända uppgifter.
Föreläsningarna: Helt okej den viktigaste informationen är med i varje del. Betyg 4.
Labbar: betyg 4.
Forum: där får man vänta längre för att få hjälp mkt bättre med direktmail till läraren märkte jag.

slutbetyget är klart godkänt! för dig som lärare bra struktur i uppgifterna och rätt ok föreläsningar.

Anonymous said...

Bra och intressanta uppgifter
Finns inget som har varit direkt dåligt
5
5
Mycket bra!
Bra och intressant kurs över lag, rolig och den har definitivt skapat mersmak!

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Lärorika laborationer, bra med föreläsningar i text och bild istället för ljud.

Vad har varit dåligt i kursen?
Kanske att det kom en fråga om knappar i formulär på tentan, men det kan ha varit jag som missat att det var något vi skulle kunna.

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
4

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
5. Det är ju när man gör något praktiskt som man verkligen lär sig. Laborationerna var lagom svåra och omfattande för att ge en kick att vilja lösa dem.

Hur har forumet på webzone fungerat?
Jag har inte varit någon flitig användare av forumet, men de gånger jag skrivit en fråga har jag snabbt fått svar, både av lärare och kurskamrater. Det är ju också intressant att läsa vad andra funderar på... det är ju ofta samma saker som en själv.

Har du några övriga kommentarer?
Tack för en mycket intressant och bra kurs. Nu är grunden lagd, och är den stabil går det ju bra att bygga vidare...

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Jag har lärt mig massor på ett roligt sätt. Inlämningsuppgifterna och återkopplingen på dessa har varit jättebra och roliga.

Vad har varit dåligt i kursen?
I början var det lite trassligt med föreläsningar och labb-instruktioner. Många som reviderades och ändrades. Men det blev bättre mot slutet av kursen.
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
4, föreläsningar och labb-instruktioner gick emot varandra ibland.

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4, Roliga och lärorika, men kanske lite för lätta ibland.

Hur har forumet på webzone fungerat?
Väldigt bra. I andra distanskurser jag läst har det varit jättesvårt att få kontakt och kommunicera med andra studenter, men ni har lyckats få igång en jättebra kommunikation i forumet. Imponerande!

Har du några övriga kommentarer?
Tack för en lärorik kurs!

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
Laborationerna har varit lärorika.

Vad har varit dåligt i kursen?
Jag tycker inte att föreläsningarna alltid har varit till så stor hjälp inför laborationerna.

Betygsätt föreläsningarna, skala 1-
3

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4
Hur har forumet på webzone fungerat?
Bra

Har du några övriga kommentarer?

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
laborationerna har varit intressanta
Vad har varit dåligt i kursen?
Föreläsningarna har inte alltid varit till så mycket hjälp inför laborationerna.
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
3
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4
Hur har forumet på webzone fungerat?
Bra
Har du några övriga kommentarer?

Anonymous said...

Vad har varit bra i kursen?
laborationerna har varit intressanta
Vad har varit dåligt i kursen?
Föreläsningarna har inte alltid varit till så mycket hjälp inför laborationerna.
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
3
Betygsätt laborationerna, skala 1-5
4
Hur har forumet på webzone fungerat?
Bra
Har du några övriga kommentarer?

barnförsäkring said...

intressanta kombinationer av form av egen läsning och inte missat något.

anonym said...

Vad har varit bra i kursen? lätt struktur och sammanhängande litteratur

Vad har varit dåligt i kursen?
labbarna
Betygsätt föreläsningarna, skala 1-5
5

Betygsätt laborationerna, skala 1-5
1
Hur har forumet på webzone fungerat?

Har du några övriga kommentarer?
ge mer av verkliga fall så man förstår

Anonymous said...

http://personligassistans.blogspot.com/