Thursday, May 12, 2005

Wiki

Bloggar är som sagt en typ av webbplatser man kan uppdatera utan html-kunskaper. En annan typ är Wiki, med följande definition på http://susning.nu/Wiki:

Wiki är en typ av webbsidor som allmänheten tillåts redigera och bidra till. I regel finns det en uppsättning rättesnören att följa vad gäller innehållet och de upprätthålls av människor som har tid och ork att sanera klotter. Några administratörer med särskilda rättigheter finns inte, varför risken för redigeringskrig är stor. Okontrollerbar revisionism förhindras genom att alla ändringar sparas, vilket gör en wiki till ett sant demokratiskt instrument.
Ordet är från Hawaiianskans wikiwiki som betyder snabb. Wiki-sidor är ofta ett mycket snabbare sätt att bygga upp en rätt stor samling dokument, jämfört med att skriva allt själv. Detta lämpar sig för nya kunskapsområden, av flera individer tillsammans, och passar därför mycket bra inom nydanande systemutveckling. Den första wiki-webbplatsen skapades 1994 av Ward Cunningham som är systemutvecklare i Portland, Oregon, USA. Hans firma heter C2 och webbplatsen heter Portland Pattern Repository, http://www.c2.com/cgi/wiki

Wiki kan användas som allmänna klotterplank, men också som uppslagsverk där alla kan bidra med uppgifter. Två stora exempel är den internationalla wiki-encyklopedin http://www.wikipedia.org och den svenska http://susning.nu. Att vem som helst kan gå in och ändra uppgifterna gör att många inte vill ta informationen i en wiki på allvar. En styrka hos wikis är dock att alla ändringar sparas. Om man upptäcker att någon skrivit över korrekt information och ersatt med felaktig, kan man enkelt återgå till den korrekta versionen. Om ni vill prova att klottra på en wiki kan ni testa wiki-länken som finns på hemsidan till kursen webbutveckling grundkurs.

0 comments: